خواص و کاربرد پلی اتیلن

پلی اتیلن از نظر شیمیایی ساده ترین پلیمر است که حاصل پلیمریزاسیون مونومر اتیلن میباشد و شامل یک زنجیره ی کربنی بلند است که در آن هر اتم کربن با دو اتم هیدروژن پیوند دارد. برخی مولکول ها یا زنجیره های خاص ممکن است خیلی بلند بوده شامل ده ها تا صدها هزار اتم کربن باشند. زنجیره های پلی اتیلن، بسته به اینکه پلیمر چگونه سنتز شده باشد، ممکن است خطی یا شاخه دار باشند. روش های زیادی برای سنتز پلی اتیلن وجود دارد.

روش های فرآوری فیلم دمشی تا حدی بسته به نوع پلی اتیلن تغییر میکند. یک شباهت مهم این است که تمام انواع پلی اتیلن گرمای ویژه ی بالایی دارند، گرمای ویژه مقدار انرژی مورد نیاز جهت بالا بردن دمای واحد جرم ماده باندازه ی یک درجه است.اگر یک پلیمر ظرفیت گرمایی بالایی داشته باشد به این معناست که انتقال گرما از مذاب نسبتاً آهسته صورت میگیرد. ظرفیت گرمایی PE تقریباً 2 kj/kg.K است، درحالیکه ظرفیت گرمایی اکثر پلیمرهای دیگر تقریباً 1kj/kg.K میباشد. به همین دلیل است که طول برج های خنک کننده در فرایند تولید فیلم دمشی پلی اتیلنی بلند است و زمان زیادی برای خنک کردن دو لایه ی فیلم عبوری از میان Nip rollها (برای جلوگیری از چسبندگی که در برخی مواقع منجر به Blocking میشود) صرف میشود.