معرفی کارخانه

photo_2020-08-01_10-15-27

اعلام راه اندازی کارخانه نقش الماس کاسپین در شبکه خبر

article title

فرآیند اکستروژن

اکسترودر در قلب فرایند اکستروژن است. مواد اولیه (خوراک) در اکسترودر گرم و مخلوط میشوند. بطوری که یک مخلوط کاملاً یکنواخت حاصل میشود...

پلیمر چیست؟

پلیمر یا بزرگ مولکول یا بسپار، مولکول های بسیار بزرگی است که از اتصال چند صد مونومر به یکدیگر و تشکیل زنجیره های بلند شکل می گیرد. کلمه ی polymer ریشه ی یونانی دارد و از کلمه ی “پلی” به معنای چند و “مر” به معنی بخش یا قسمت تشکیل شده است...

4004

Certificates

بلوک الگوی بدون عنوان