کاغذ پشت چسب دار C1S هاتملت

رویهزیرهعرضطولنوع چسبدما ماندگاریکاربرد
کاغذ نیمه مات 80 گرم
کاغذ گلسین 58 گرم
102 سانتی متر
1000 متر
هاتملت
منفی 20 درجه الی مثبت 50 درجه
مناسب برای انواع سطوح پلاستیک، فلز، کاغذ و مقوا، شیشه، چوب و سایر سطوح