کوتینگ چیست؟

کوتینگ فرایند خوراک دهی به یک دای با دو یا چند جریان مذاب مختلف میباشد. درون دای جریان های مختلف ترکیب شده و فیلمی تک لا، که در عین حال شامل لایه های مجزاست، حاصل میشود.

بدلیل ویسکوزیته ی بالای مذاب، لایه های مجزا تمایلی به اختلاط با یکدیگر ندارند و وضعیت خودشان را درون جریان ترکیبی ثابت نگه میدارند. در برخی موارد از هفت لایه ی مختلف در یک فیلم استفاده میشود. برای هر لایه یک اکسترودر متفاوت به دای متصل میشود.

دلیل اصلی برای چند لایه بودن فیلم ها دستیابی به خواص ویژه ای است که تنها با ترکیب لایه های مختلف امکانپذیر است. لایه های مختلف اغلب برای رسیدن به خواصی چون استحکام بالا، نفوذپذیری پایین نسبت به اکسیژن یا دی اکسیدکربن، قابلیت چاپ پذیری، دو رنگ بودن، قابلیت دوخت پذیری، هزینه ی پایین و چسبندگی استفاده میشوند. کاربرد اصلی فیلم های چند لایه، بسته بندی مواد غذایی شامل گوشت، پنیر و حبوبات میباشد. سایر موارد بسته بندی در فیلم های چند لایه، مواد و ملزومات کشاورزی، فرآورده های پزشکی و اجزای الکترونیکی است.

چند لایه بودن، هزینه و پیچیدگی را در تولید فیلم های دمشی بطور قابل ملاحظه ای افزایش میدهد. سیستم گرانتر، اپراتورهای آموزش دیده ی بیشتر و ماشین آلات و سیستم های  کنترل کننده ی مدرن تر، برخی از نیازهای خط تولید فیلم چند لایه هستند.

درهرحال، مزایای بدست آمده از افزایش قابلیت های محصول، باعث افزایش حجم سرمایه گذاری ها در این نوع فرایند شده است. بهبود خواص فیلم های چند لایه منجر به صعود سهم فروش و در آینده ای نزدیک منجر به گشایش بازارهای جدید خواهد شد. همچنین هزینه ی مربوط به مواد را میتوان از طریق کاهش ضخامت لایه ها با ثابت بودن خواص محصول، کاهش داد.