پلی اتیلن متالوسن (mPE):


پلی اتیلن متالوسن (mPE)، دسته ی گسترده ای از پلیمرها هستند که در فرایند تولید آن ها از کاتالیست متالوسن استفاده میشود. همچنین بعنوان تکنولوژی کاتالیست هندسی تحمیلی و تکنولوژی کاتالیست single-site شناخته میشوند. در این روش نسبتاً جدید، کنترل دقیقی بر ساختار مولکولی مواد وجود دارد که به شیمی دانان فرصت میدهد دسته ی وسیعی از پلی اتیلن ها را با خواص مختلفی براساس طول شاخه ها، توزیع طولی و ساختار شاخه های جانبی آن ها طراحی کنند.

با این که mPE شبیه دیگر گریدهای PE است ولی میتوان آن را با گستره ی وسیعی از خواص تولید کرد. یکی از خواص و ویژگی های کلیدی این ماده، قابلیت تولید آن با نرمی و انعطاف پذیری زیاد است که باعث میشود محصول نهایی (فیلم) خواص خوبی داشته باشد. از آن جا که این مواد به راحتی تغییر شکل داده و سریع ذوب میشوند، لذا باید در فرایند تولید اصلاحاتی صورت گیرد.