پلی اتیلن با دانسیته پایین خطی (LLDPE)

پلی اتیلن با دانسیته ی پایین خطی (LLDPE) یکی از شاخه های HDPE میباشد که به روش مشابهی سنتز میشود با این تفاوت که LLDPE شامل مونومرهایی از درجه بالاتر میباشد مانند هگزان یا اتان. اتصال کومونومرها در زنجیره، شاخه هایی با زنجیره ی کوتاه ایجاد میکند که دارای طول مشخصی هستند. با کنترل میزان گره های زنجیره از طریق نوع کومونومر، میتوان درجه ی بلورینگی –از لحاظ دانسیته- را کنترل کرد. انواع مختلف LLDPE به عنوان پلی اتیلن با دانسیته ی خیلی پایین (VLDPE) و پلی اتیلن با دانسیته ی فوق العاده پایین (ULDPE) شناخته میشوند. دانسیته ی LLDPE معمولاً در محدوده ی 0/88-0/93 g/cm3 قرار دارد.

LLDPE یک نوع فرآوری ترکیبی دارد و درون اکسترودر مشابه HDPE عمل میکند، نیازمند نیروی گشتاور بیشتر است و اغلب برای ورود آن به اکسترودر از یک دهانه ی خوراک شیاردار شده استفاده میشود. با این وجود، پس از خروج از دای، شکل حباب آن مانند حباب LDPE میباشد، اگرچه مقاومت مذاب آن کمتر از LDPE است. این مسأله را با استفاده از یک حلقه هوای دو لبه حل میکنند که این حلقه ی هوابا فراهم کردن حجم زیادی از هوای سرد، حباب را بصورت آیرودینامیکی پایدار نگه میدارد.

خواص حالت جامد LLDPE نیز بازتابی از ترکیب خواص HDPE و LDPE میباشد. مقاومت آن بالاتر از LDPE و نزدیک به مقاومت HDPE میباشد. به هر حال نرمی بیشتر و در نتیجه سختی کمتری نسبت به LDPE دارد.