مزایای استفاده از فیلم های پلی استر برای بسته بندی:


استفاده از فیلم پلی استر، می تواند تا حد زیادی به استحکام بسته بندی کمک کرده و نیز باعث کاهش وزن ناخالص مواد گردد. همچنین استفاده از این مواد به کاهش آلودگی محیطی نیز کمک می کند. استفاد از فیلم های پلی استر به نگهداری مواد غذایی منجمد نیز کمک کرده و نیز برای مواد غذایی با دمای بالا نیز اعمال می گردد. به دلیل تحمل  دمای فیلم BOPET (120 درجه سانتیگراد) می توان از آن برای بسته بندی مواد غذایی در مایکروویو نیز استفاده کرد.