فیلم حرارتی متالایز چیست؟


فیلم پوشش داده شده با یک لایه نازک از فلز که معمولاً از جنس آلومینیوم است. آنها ظاهر فلزی براق یک فویل آلومینیومی را با کاهش وزن و قیمت ارائه میدهند. فیلم های متالیزه بطور گسترده ای برای اهداف تزئینی و بسته بندی موادغذایی و همچنین برای کاربردهای خاص از جمله عایق بندی و لوازم الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند.