تفاوت فیلم BOPP سرد و BOPP حرارتی چیست؟


درصورت استفاده از BOPP سرد، چسب مربوطه بصورت مایع بوده و توسط یک نورد به روی فیلم آغشته میشود و سپس فیلم و مقوا بصورت رول جمع شده و میبایست چندین ساعت استراحت کند تا چسب کاملاً خشک شود و بعد توسط دست یا دستگاه شیت کن، شیت میشود.

ولی در فیلم BOPP حرارتی، چسب مخصوص EVA (اتیل وینیل استات) از قبل روی فیلم آغشته شده است و تا زمانی که گرما به فیلم وارد نشود بصورت خشک میباشد. بعد از گرما دادن توسط دستگاه سلفون کشی حرارتی فیلم روی مقوا چسبیده و چون سریع خشک میشود همزمان بصورت شیت توسط خود دستگاه برش داده میشود، که این کار سرعت تولید را چند برابر افزایش میدهد و ضمناً در چاپهایی که از رنگ های تمپلات استفاده شده باشد، استفاده از سلفون های BOPP حرارتی ضروری بنظر میرسد.