انواع EVA:

EVAها براساس درصد وزنی وینیل استات موجود به سه دسته تقسیم میشوند. دسته اول نوعی از پلی اتیلن است که دارای حدود 4% وینیل استات بوده و در اصطلاح به آن پلی اتیلن اصلاح شده با وینیل استات گفته میشود. این ماده که بطور کلی  غیرسمی است بدلیل انعطاف پذیری و براق بودن برای تولید فیلم مناسب است.

دسته دوم کوپلیمرهایی هستند که درصد وزنی وینیل استات موجود در آنها بین 4 تا 30 درصد بوده و نوعی ترموپلاستیک الاستومر محسوب میشوند. بیشترین کاربرد این گروه از مواد EVA در تولید چسب هاست. نوع دیگر این مواد دارای بیش از 40 درصد وینیل استات هستند که بعنوان لاستیک اتیلن وینیل استات شناخته میشوند.