استفاده از فیلم BOPP در صنعت چاپ


فیلم BOPP بطور معمول به چند صورت تولید میشود:

  1. شفاف، 2. مات، 3.متالایز(در رنگهای نقره ای، طلایی و چندین رنگ دیگر)، 4.رنگی و چندین مشتقات دیگر

در صنعت چاپ و بسته بندی از فیلم های فوق میتوان در عین حفاظت از چاپ برای زیبایی و جلوه های خاص استفاده کرد.