فهرست نمایندگان فروش محصولات نقش الماس کاسپین:

نمایندگان فروش سلفون

ناممدیریتتلفن دفترشماره تماس
سلفون بهاریآقای بهاری021-33506647
021-33506638
09121380422
فروشگاه باتیس – نمایندگی تهرانآقای تربت021-3393963609121432787
فروشگاه باتیس – نمایندگی اصفهان آقای روناسی031-45847000
فروشگاه باتیس – نمایندگی قم آقای ناجیان09102373133
فروشگاه باتیس – نمایندگی مشهدآقای نصرتی09155772787
فروشگاه مهرآقای مهری021-7768962809126150392

نمایندگان فروش لمینیت

ناممدیریتتلفن دفترشماره تماس
فروشگاه نیکدلآقای نیکدل021-3391749809126989795
فروشگاه باتیسآقای تربت021-3393963609121432787

نماینده فروش کاغذ و استروک لیوان کاغذی

ناممدیریتتلفن دفترشماره تماس
دی کاپآقای اسدی021-6523799009126627283