مدیران توانمند گروه تولیدی نقش الماس کاسپین با اعتقاد بر چهار اصل مدیریت کیفیت، بهره وری، نوآوری، توسعه و با بهره گیری از پرسنل مجرب تاکنون مفتخر به دریافت گواهینامه های استاندارد مدیریت کیفیت (ISO9001)، استاندارد ایمنی و بهداشت محیطی (ISO 45001)، استاندارد زیست محیطی (ISO14001) استاندارد ایمنی و بهداشت غذایی (ISO 22000) از مراجع ذی صلاح شده و خواهان تولید محصولاتی با کیفیت و دوستدار محیط زیست هستند.