فیلم حرارتی BOPET مات و براق(رول)

طولعرضنوع لمینتضخامتدما ماندگاریقطر بوبینکاربرد
100 متر
1040 میلی متر، 1550 میلی متر
مات و براق
75 میکرون،100 میکرون، 125 میکرون، 150 میکرون
90 الی 120 درجه
3 اینچ
پوستر، پلات، عکس، منو، کارت ویزیت و غیره.