لیبل کاغذی نیمه مات

مشخصاترویهزیرهنوع چسبسایز رولسایز شیتنوع چاپکاربرد
لیبل کاغذی نیمه مات
کاغذ نیمه مات 80 گرم
کاغذ کرافت 110 گرم
اکریلیک
700 × 510 میلیمتر
1020 میلیمتر × 1000 متر
چاپ با مرکب یووی
درج اطلاعات بر روی انواع سطوح پلیمری، شیشه ای، فلزی، فلزی، چوبی و…

ضخامت، طول و عرض کالای فوق می تواند بر اساس سفارش مشتری باشد.