لیبل فیلم PVC شفاف

مشخصاترویهزیرهنوع چسبسایز رولنوع چاپکاربرد
لیبل فیلم PVC سفید براق
فیلم PVC شفاف 80 و 100 میکرون
کاغذ 120 و 140 گرم
اکریلیک
1020 میلیمتر × 1000 متر
چاپ با مرکب یووی و چاپ رول
درج اطلاعات بر روی انواع سطوح پلیمری، شیشه ای، فلزی، فلزی، چوبی و…

ضخامت، طول و عرض کالای فوق می‌تواند بر اساس سفارش مشتری باشد.

ضخامت، طول و عرض کالای فوق می‌تواند بر اساس سفارش مشتری باشد.