ناممدیریتتلفن دفترشماره تماس
سلفون بهاریآقای بهاری021-33506647
021-33506638
09121380422
فروشگاه مهرآقای مهری021-7768962809126150392
فروشگاه باتیس- نمایندگی تهرانآقای تربت021-3393963609121432787
فروشگاه باتیس-نمایندگی اصفهانآقای تربت031-4584700009121432787
فروشگاه باتیس-نمایندگی قمآقای تربت025-3770808109121432787
شرکت TMC
تهران ماشین ابزار
آقای دیلمی021-8824150309123330217